ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
     ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Prepay Value Pack B
 
  1. แพ็คเกจนี้ สามารถเรียกออกผ่านได้ทั้งทาง NetTalk Softphone, NetTalk Adapter และ โทรโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ Wi-Fi หรือ Smart phone
  2. ผู้ใช้บริการต้องเริ่มเติมเงินเพื่อใช้บริการภายใน 365 วัน นับจากวันที่ได้รับเลขหมาย โดยหากไม่เติมภายในกำหนด 365 วัน ระบบจะยกเลิกเลขหมายโดยอัตโนมัติ และกรณีต้องการตรวจสอบสถานะการใช้งานหรือสอบถาม เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1242
  3. อัตราค่าโทรปลายทางภายในประเทศ (ทุกเครือข่าย) 0.55 บาทต่อนาที
  4. กรณีผู้ใช้บริการโทรหมายเลขปลายทางต่างประเทศจะคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการต่างประเทศของ NetTalk ซึ่งสามารถตรวจสอบอัตราค่าโทร และประเทศที่ใช้บริการผ่าน www.truenettalk.com ได้ที่หัวข้อ "อัตราค่าโทร"
  5. อัตราค่าบริการ คิดเป็นนาที โดยเศษของนาทีนับเป็น 1 นาที
  6. ช่องทางการเติมเงิน โดยผู้ใช้บริการสามารถเติมได้ตามราคาบัตร True Money Cash Card (ตั้งแต่ 90, 150, 300, 500 หรือ 1,000 บาท) หรือผ่านบัตรเครดิต
  7. อัตราค่าโทรนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  8. เมื่อถึงวันสิ้นสุด หรือครบรอบการใช้งานแล้ว หากยังมียอดเงินคงเหลืออยู่ ระบบจะระงับการโทรออกไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเติมเงินเข้าไปในระบบ (พร้อมนำยอดเงินคงเหลือไปทบรวมกับจำนวนเงินที่เติมเข้ามาใหม่) หากผู้ใช้บริการไม่เติมเงินหลังครบ 60 วันนับจากวันสิ้นสุด หรือครบรอบการใช้งานที่ผู้ใช้บริการได้เติมเงินครั้งท้ายสุดแล้ว ระบบจะยกเลิกเลขหมายทันที (ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูล คือ วันครบกำหนด วันหมดอายุการใช้งานได้ที่ www.truenettalk.com)
  9. สำหรับแพ็คเกจนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสะสมระยะเวลาการใช้งานได้สูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน
  10. สำหรับแพ็คเกจนี้สามารถเติมเงินได้จนถึง 31 มีนาคม 2561

 
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.