ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
     ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ Package NetTalk AEC Prepay
 
แพ็คเกจนี้ สามารถเรียกออกผ่านได้ทั้งทาง NetTalk Application, NetTalk Softphone
และ NetTalk Adapter
ผู้ใช้บริการต้องเริ่มเติมเงินเพื่อใช้บริการภายใน 365 วัน นับจากวันที่ได้รับเลขหมาย
โดยหากไม่เติมภายในกำหนด 365 วัน ระบบจะยกเลิกเลขหมายโดยอัตโนมัติและกรณีต้องการตรวจสอบ
สถานะการใช้งาน หรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่Call Center 1242
กรณีผู้ใช้บริการโทรหมายเลขปลายทางโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์มือถือประเทศอื่นนอกเหนือจาก
ประเทศเหล่านี้ จะคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการต่างประเทศของ NetTalkผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ
อัตราค่าโทร และรายละเอียดของประเทศที่สามารถใช้บริการผ่าน www.truenettalk.com ได้ที่หัวข้อ
"อัตราค่าโทร"
อัตราค่าบริการ คิดเป็นนาที โดยเศษของนาทีนับเป็น 1 นาที
แพ็คเกจนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครและเติมเงินด้วยบัตร True Money Cash Card หรือผ่านบัตรเครดิต
ในราคา 500 บาทเท่านั้น
อัตราค่าโทรนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อครบกำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน (ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ที่  www.truenettalk.com)
แล้วยังมีจำนวนเงินคงเหลืออยู่ ระบบจะระงับการโทรออกชั่วคราว จนกว่าจะมีการเติมเงินเข้าไปในระบบ
ซึ่งระบบจะนำจำนวนเงินคงเหลือไปทบรวมกับจำนวนเงินที่เติมเข้ามาใหม่
สำหรับแพ็คเกจนี้ผู้ใช้บริการสามารถสะสมระยะเวลาการใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 365 วันนับแต่
วันเติมเงินครั้งท้ายสุด
สำหรับแพ็คเกจนี้สามารถเติมเงินได้จนถึง 31 มีนาคม 2561

Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.