NetTalk Number Smart Postpay Package
  บริการ NetTalk แบบรายเดือน พร้อมเลขหมายส่วนตัว
   
  หมายเลขส่วนตัว ที่ให้คุณสามารถรับสายจาก
NetTalker หรือจากเบอร์บ้านทรู หรือมือถือทรูมูฟได้
 
ให้ก๊วนเพื่อนคุณหายห่วง โทรหาคุณที่ต่างประเทศได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ในอัตราเหมือนโทรในประเทศ
 
-
โทรจากเบอร์บ้านทรู เพียง นาทีละ 3 บาท
-
โทรจากมือถือทรูมูฟ คิดตามอัตราปกติตามแพ็กเกจที่คุณใช้
-
โทรจากมือถือเครือข่าย AIS และ DTAC คิดตามอัตราปกติตามแพ็คเกจที่คุณใช้
  หมายเหตุ : เครือข่ายอื่นกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ให้คุณโทรหาเบอร์ส่วนตัว หรือเบอร์ NetTalk ด้วยกันฟรี
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็โทรกลับเบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือในประเทศไทยได้ในอัตราสุดประหยัด
เพียงนาทีละ 1.5 บาท
สามารถโทร หรือรับสายได้ผ่านทั้งอุปกรณ์ NetTalk Application, NetTalk Softphone, NetTalk Adapter หรือ NetTalk on Mobile
   
 

อัตราค่าโทร

 
   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Post Pay NetTalk Number Smart Package
 
1 แพ็คเกจนี้เป็นการให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบให้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ ซึ่งเป็นบริการ
ที่สามารถรับสายเรียกเข้า และโทรออกผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ NetTalk Application,
NetTalk Softphone, NetTalk Adapter หรือโทรโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ Wi-Fi
2 ผู้ใช้บริการจะได้รับเลขหมายจำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเบอร์ 060 ซึ่งเป็นเบอร์ของเลขหมายโทรศัพท์
ผ่านอินแทอร์เน็ต
3 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการรายเดือนในอัตราเดือนละ 200 บาท และค่าบริการส่วนเกิน (กรณีโทรเกิน
จากที่แพ็คเกจกำหนด) ภายในกำหนดเวลาชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
4. อัตราค่าโทรคิดขั้นต่ำเป็นนาที โดยเศษของนาทีนับเป็น 1 นาที
5. ผู้ใช้บริการสามารถโทรหมายเลขปลายทางโทรศัพท์พื้นฐานทรู, โทรศัพท์มือถือ TrueMove และ
TrueMove H ได้จำนวน 300 นาที
6. กรณีผู้ใช้บริการโทรหมายเลขปลายทางโทรศัพท์พื้นฐานทรู, โทรศัพท์มือถือ TrueMove และ TrueMove H
เกิน 300 นาที หรือโทรภายในประเทศนอกเครือข่ายที่กำหนดจะถูกคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
7. อัตราค่าโทรต่างประเทศเริ่มต้นนาทีละ 1 บาท โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าโทร และ
รายละเอียดของประเทศที่สามารถใช้บริการผ่าน www.truenettalk.com ได้ที่หัวข้อ "อัตราค่าโทร"
8. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นค่าโทรและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งค่าบริการ
10. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งหนี้ หาก
ผู้ใช้บริการ ผิดนัดชำระค่าบริการงวดใด งวดหนึ่ง ผู้ใช้บริการยินยอมชำระดอกเบี้ยของยอดเงินค่าบริการ
ที่ค้างชำระในอัตราสูงสุดตามกฏหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการสองคราวติดต่อ
กันแล้ว บริษัทสงวนสิทธิระงับการบริการนี้ได้ทันที
11. การชำระค่าบริการ สามารถดำเนินการได้ที่ร้านทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป และร้านที่แสดงสัญลักษณ์
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
12. บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยบริษัทไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
 
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Ultra hi-speed Internet และลูกค้าค้าทรูมูฟ / ทรูมูฟ เอช
แบบรายเดือนเท่านั้น

   
   
 
 
 
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.