วิธีการกดหมายเลขเพื่อโทรออก
 
1. โทรไปยังหมายเลขปลายทางประเทศไทย : กดหมายเลขปลายทางได้ทันที
เช่น กด 02-XXX-XXXX 
  กด 08-1XXX-XXXX
  กด 034-XXX-XXX
 
2 โทรไปยังหมายเลข ปลายทางต่างประเทศ : กด 555 + รหัสประเทศ + หมายเลขปลายทาง
เช่น 555 1 333 7777

 

 
 
 
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.