บริการ International Calling Service หยุดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ท่านผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศได้ผ่านบริการ NetTalk by True
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.