ความเข้าใจพื้นฐาน
 
1. NetTalk by True คืออะไร
ตอบ - NetTalk by True คือ บริการการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เสียง ถ้าเปรียบเทียบให้ เข้าใจง่าย ๆ คือ คล้าย ๆ กับการเล่นโปรแกรม Chat (Yahoo messenger, MSN messenger etc.) แต่เปลี่ยนจากการ Chat ผ่าน text เป็นการใช้เสียงคุยกัน เหมือนโทรศัพท์จริง ๆ
 
2. NetTalk by True กับ Skype เหมือนกันหรือไม่
ตอบ - เหมือนกัน เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต VoIP เช่นเดียวกัน
 
3. NetTalk by True กับ Skype ใช้ร่วมกันได้หรือไม่
ตอบ - ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ และผู้ใช้ NetTalk by True ก็ไม่สามารถคุยNetTalk by Trueกับผู้ใช้ Skype ได้เนื่องจากอยู่คนละ network ซึ่งรวมถึง VoIP Provider รายอื่น ๆ ด้วย แต่ในอนาคต หากมีการเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายก็อาจจะสามารถใช้ร่วมกันได้
 
4. การใช้บริการ NetTalk by True Internet ต้องเป็นของ True เท่านั้น หรือไม่
ตอบ - ไม่จำเป็นครับ ด้วยตัวเทคโนโลยีสามารถใช้ Internet ของค่ายไหนก็ได้ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ หรือ ผ่าน WiFi ที่ให้บริการอยู่ ขอแค่มี Internet ก็สามารถใช้งาน (ยกเว้นมีการจงใจบล้อกจาก ISP ด้วยวัตุประสงค์ใดก็ตาม)
 
5. Speed แบบเดิม Modem 56k ใช้งานได้หรือไม่
ตอบ - ใช้งานได้ครับ แต่ต้องใช้ Softphone และใน Softphone set ที่รูป ฟันเฟือง และ General เลือก standard voice quality แต่คุณภาพเสียงเมื่อใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงย่อมดีกว่า
 
6. ใช้งานที่ไหนได้บ้าง
ตอบ - ผู้เรียกสาย (ผู้โทร.ออก) สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกที่มีอินเตอร์เน็ต ส่วนผู้รับสายคือใครก็ได้ดังต่อไปนี้
  • เบอร์ NetTalk by True ของผู้ใช้รายอื่น
  • เบอร์บ้านของประเทศไทย ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
  • เบอร์มือถือของประเทศไทย
  • เบอร์บ้านและเบอร์มือถือต่างประเทศ


    Terms and conditions Contact Us  
    © Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.