รายนามผู้โชคดี

1. คุณ ศรินยา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. คุณ ศิริ  วุฒิภดาดร
3. คุณ ปุณณภา  ทองสิมา
4. คุณ กวี  บรรเทิงหรรษา
5. คุณ พิชิตชัย  รอดผล
6. คุณ ธิดา  สัญญติกุล
7. คุณ ณัฐพร  เจริญนิช
8. คุณ บุญธวัช  เลิศปรีชา
9. คุณ สุทธิพจน์  วงศ์จิรฉัตร
10. คุณ สมมนัส  สาระโกเศศ
 
หมายเหตุ

1. ผู้โชคดีตามรายนามดังกล่าวจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของทรู เพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาในการนำเครื่อง Nokia E65     เข้ารับการตั้งค่าที่อาคาร True Tower
2. การตั้งค่าเครื่องสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิ๊กที่นี่
Terms and conditions Contact Us  
© Copyright 2008 True Internet Corporation Company Limited. All rights reserved.